کمیته بهداشت و تغذیه با هدف آگاهی بخشی به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمانی و نیز فراهم آورن خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه‌های زیر فعالیت های خود را پی می‌گیرد.

  • برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی در حوزه سلامت.
  • برگزاری دوره‌های غربالگری بیماری‌های شایع.
  •  شناسایی نیازمندی‌های درمانی الویت دار افراد و تلاش در جهت پیگیری و رفع آنها.
  • ارائه خدمات بهداشتی درمانی با همکاری مراکز درمانی.
  •  شناسایی متخصصان گروه‌ها و مراکز درمانی که در این راستا آماده همکاری با مجموعه می‌باشند.