کمیته تشکیلات ومنابع انسانی

  • ثبت نام اعضای جدید و فراهم نمودن آرشیو اطلاعات اعضا
  • دریافت حق عضویت اعضا
  • برگزاری و هماهنگی جلسات عمومی و مجمع عمومی سالانه
  • برگزاری انتخابات سالانه و میان ­­دوره شورای مرکزی و نظارت
  • برنامه‌ریزی برای حفظ انسجام و دوستی اعضای خانه کودک و برگزاری برنامه­های مناسب برای ارتقاء معنوی اعضا
  • انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات هیئت اجرایی
  • فراهم نمودن فرم‌های لازم برای کارهای تشکیلاتی
  • پیگیری امور اداری مجموعه با هماهنگی مدیرعامل