محرومین حق دارند خود، فاعلان تغییر و درهم شکنندگان چرخه فقر و محرومیت باشند. دشواریهای زندگی محرومین تنها به کمبودهای مادی چون عدم دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و آب آشامیدنی مناسب محدود نمی شود. فقدان دانش، مهارت های اساسی زندگی و مهارت‌های ارتباطی، فقدان امید و از بین رفتن احساس کرامت انسانی، فقدان فرصت های واقعی، و توانایی‌های الزام برای اجتناب از گرسنگی، بی خانمانی و خروج از چرخه فقر و تبعیض همه عواملی است که فقط را ایجاد و آن را تداوم می‌بخشد. از اینرو در نظر گرفتن محرومین همچون دریافت کنندگان انفعالی کالاها و خدمات ظلمی است مضاعف. با تلاش برای توانمند سازی آنان، این ستم را پایان بخشیم! کمیته توانمند‌سازی خانوار با هدف ایجاد و تقویت فرصتها و تواناییهای الزام در محرومین، فعالیتهای خود را در ۴ بخش اساسی پی میگیرد.

الف. کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانشناختی با هدف شناسایی مسایل و مشکلات خانواده‌ها، بسترها و عوامل ایجاد و تثبیت این آسیب‌ها و نیز شناسایی پتانسیل‌های موجود در افراد، خانواده‌ها و محیط زندگی آنها برای از بین بردن این آسیب‌ها، فعالیتهای خود را در قالبهای زیر سامان داده است.

  1.  برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت پیشگیری یا حل مسایل و آسیب‌های دارای الویت.
  2. تشکیل گروه‌های همیار از بین خانواده‌ها برای فعالیت در کارگروه‌ها، آموزش کارگروهی و ایجاد زمینه‌های الزام برای آموزش افراد.

ب. کار گروه اشتغال آفرینی با هدف ایجاد خودکفایی شغلی و فرصت کار شرافتمندانه در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کند.

  1. برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه آموزی، کار آفرینی و قوانین کار.
  2.  اجرای طرح‌های کارآفرینی و کاریابی و ایجاد مشاغل خانگی.

ج. کار گروه پشتیبانی در مواجهه با محرومین توجه به تامین برخی نیازهای پایه و اولیه نه به عنوان یک غایت، بلکه به عنوان حداقل‌های الزام برای بازسازی زندگی محصور در چرخه فقر ضروری است. لذا این بخش با هدف بررسی و الویت بندی این نیازها، فعالیت‌های خود را در حوزه‌های زیر پی گرفته است:

  1.  نیازسنجی در زمینه نیازهای پایه و توزیع دوره‌های موادغذایی و بهداشتی.
  2. تامین برخی اقلام ضروری مانند وسایل گرمایشی، یخچال، اجاق گاز و پوشاک.