post

شرکت انجمن دوستداران کودک پویش در «نشست کودکان بازمانده از تحصيل و آسيب شناسي طرح فرمان»

1

دهه اول انقلاب، به تعبیر کارشناسان دهه طلايي براي مهاجران افغانستانی بود. اين مهاجرين جزء دوستان ما ديده مي شدند و مي توانستند بدون پرداخت وجه مانند ديگر شهروندان از تمام خدمات آموزشي، بهداشتي و اجتماعي بهره مند شوند. اما در دهه دوم انقلاب، سياست بازگشت افغانستاني ها به کشورشان در پيش گرفته شد. ازين رو آنها يا از امکانات آموزشي محروم شدند و يا اينکه بخشي از آنها در اين رابطه مجبور به پرداخت هزينه شدند.در سال های یاد شده سازمان های مردم نهاد (سمن) فعالیت خود را در راستای بازگشت کودکان افغانستانی به چرخه آموزش افزایش دادند.

خوشبختانه در سال ۹۴  بعد از فراز و فرودهايي که شاهد آن بوديم در پی سخنرانی رهبر معظم انقلاب، طرحي به نام «طرح فرمان» صادر شد.

در متن دستور ایشان آمده است: « هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.» در پي آن در ارديبهشت امسال هيئت وزيران مصوبه اي را اعلام کرد. براساس این مصوبه کليه کودکان بدون اوراق هويت امکان ثبت نام پیدا کردند. لازم به ذکر است که نقش سمن ها در به اجرا درآوردن «طرح فرمان» برای ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس ایران ارزشمند بوده است.

به دلیل اهمیت «طرح فرمان»، شبکه ياري کودکان کار و خيابان در نوزدهم خرداد امسال نشستی خبري در ارتباط با کودکان بازمانده از تحصيل و آسيب شناسي «طرح فرمان» برگزار نمود.