post

📋 گزارشی از کمیته ارتباط با خیرین انجمن پویش

💠 یکی از دغدغه ها و نگرانی مدیریت هر سازمان مردم نهاد (NGO) ، تامین هزینه ها و مخارج برای انجام خدمات تعریف شده آن می باشد که موارد متعددی از جمله هزینه های جاری، مکان، آموزش، مددکاری، نیروهای موظف و… را در بر میگیرد.

💠 در تمام سالهای فعالیت انجمن دوستداران کودک پویش، تنها منبع مالی، کمک های مردمی نیکوکاران فرهنگ دوست و سخاوتمند بوده است که با حمایت خود در انجام پروژه های مختلف آموزشی ، بهداشتی و مددکاری یاورمان بوده اند. در همین راستا برای افزایش اعتماد اجتماعی و پاسخگویی بهتر و ارایه گزارش به خیرین و حامیان عزیزمان ، تصمیم گرفتیم #کمیته_ارتباط_با_خیرین را با همت جمعی از داوطلبان ایجاد کنیم تا با مدیریت بهتر، خدمات گسترده تر وبرنامه ریزی و دوراندیشی بیشتری نسبت به پروژه های انجمن داشته باشیم.

💠 در پی جلسات متعدد این کمیته اقدامات زیر را انجام داده و در حال پیگیری آن هست :
🔹 ایجاد شبکه قلک های خانگی
🔹 ارتباط بادانشگاه ها و اساتید و دانشجویان
🔹آماده سازی پک خیرین و ارایه هدیه فرهنگی و گزارش مدون در قالب پک
🔹چاپ بروشور و کارت و معرفی بهتر انجمن به مردم
🔹برگزاری کمپین ها و شرکت در بازارچه های خیریه
🔹مشارکت در سایت های نیکوکاری
🔹 ساخت فیلم و کلیپ های کوتاه از هنرمندان فرهنگی فعال در حوزه انجمن های مردم نهاد
🔹 تدوین پروژه های هدفمند و ارتقای فرهنگ نیکوکاری به حوزه آموزش و فرهنگ
🔹 ترویج فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی در شبکه های مجازی و اجتماعی به شیوه های نوین با نگاه مسئولانه و همدلانه و پرهیز از ترحم و روابط احساسی و عاطفی شخصی

💠 اینجا انجمن دوستداران کودک پویش است. ما همه یک خانواده ایم.