post

📚« با کودکان کتاب بخوانیم»

نام کتاب: دو پرنده
نویسنده و تصویرگر: اریک باتو
مترجم: رکسانا سپهر
ناشر: مبتکران
منتخب فهرست لاک پشت پرنده در تابستان ۹۴ ( با چهار لاک پشت)

🕊صبح نخستین روز زمستان، پرنده ای تنها و غمگین روی شاخه ای نشسته است. پرنده ای از راه می رسد و کنار او می نشیند و با آواز خود او را شاد می کند. تشویقش می کند پرواز کند، تا مدتی او را در کشف دنیا همراهی می کند و یک روز برای همیشه می رود. اما پرنده داستان اکنون پرنده ای توانا و مستقل است…

🕊در نخستین هفته آبان ماه، برای پسرهای کلاس پنجمی دبستان مفتح محمود آباد، کتاب «دو پرنده» بلند خوانی شد. از آنها درباره تصویر روی کتاب پرسیده شد. بعضی به ابری بودن هوا، بعضی به زمستان، بعضی به جنگ اشاره کردند. برای بچه ها شهامت و شجاعت پرنده و توانمندیش در ساختن لانه و حفاظت از خود در برابر دشمن جالب بود. بعضی بچه ها از تجربه داشتن پرنده در خانه هایشان حرف زدند. در پایان هم بچه ها با چوب بستنی و کاغذ رنگی، دو پرنده را به شکل کار دستی درست کردند.

✍️«گزارشی از سهیلا فرهمند، آموزگار با من بخوان»