post

http://pooyeshngo.com

خانه کودک محمود آباد


اسفند از راه رسید. ماهی که پل می زند میان زمستان و بهار. ماهی پر از تکاپو و شور و اشتیاق.

خانه کودک و اهالی آن نیز از رسیدن اسفند خوشحال اند. و قرار است در این ماه هم، مانند ماه های گذشته، کار های زیادی انجام دهند. آغاز اسفند ماه سال نود و شش، در هفته ای که گذشت قرار داشت.

http://pooyeshngo.com

جلسه آموزش


جلسه آموزش مربیان خانه کودک. یاد آوری نکات آموزشی ونحوه ی کلاس داری. تصمیماتی در خصوص برنامه های اجرایی در اسفند ماه.
http://pooyeshngo.com

بامن بخوان


در بامن بخوان این هفته ی مدرسه ایران کتاب 《درخت سر افراز》 خوانده شد. بچه ها هرکدام برای فعالیت این کتاب کاردستی متفاوتی ساختند.
http://pooyeshngo.com

کلاس اول سواد آموزی


برای مادران سواد آموز هرماه یک آزمون هماهنگ اجرا می شود تا میزان پیشرفت درسی آن ها سنجیده شود.
http://pooyeshngo.com

کلاس دوم سواد آموزی


آزمون هماهنگ ماهیانه برای سواد آموزان کلاس دوم.
http://pooyeshngo.com

لی لی در خانه کودک


این هفته بازی”لی لی” در حیاط خانه کودک جان دوباره گرفت. بچه ها با این بازی کلی شادی و تفریح کردند.
http://pooyeshngo.com

فعالیت بامن بخوان


در فعالیت با من بخوان کتاب《خرگوش و بازیافت》بچه های کلاس دوم مدرسه مفتح با وسایلی که از آنها استفاده ای نمی شد کاردستی ساختند. به نوعی بازیافت کردند.