post

http://pooyeshngo.com

خانه کودک محمود آباد


بعد از تعطیلات نوروزی بچه ها و سواد آموزان به خانه کودک آمدند. آن ها همراه بهار یادگیری را آغازکردند. همراه باصدای پرندگان می خوانند و همراه عطر خوش گل های بهاری می نویسند.
http://pooyeshngo.com

زنگ هنر


در اولین روز از زنگ هنر دانش آموزان بعد از احوال پرسی و تعریف کردن خاطرات عید، باهم خوراکی های کوچک اما خوشمزه خوردند.
http://pooyeshngo.com

کلاس اول


کلاس اولی ها مطالب درسی شان را با همکاری هم مرور کردند و به همدیگر آموزش دادند.
http://pooyeshngo.com

قلمه زدن گیاه


http://pooyeshngo.com

دست نوشته سواد آموز


دست نوشته ی یکی از پدران سواد آموز درباره سواد و کلاس سواد آموزی.
http://pooyeshngo.com

بامن بخوان


در این هفته خانم نرگس تاجیک کتاب”بافتنی عجیب ” را برای دانش آموزان مدرسه ایران خواندند. یکی از دانش آموزان هم بلند خوانی برای دیگران را تجربه کرد.
http://pooyeshngo.com

سواد آموزان


با آغاز کلاس های درس برای کودکان کلاس های سواد آموزان هم شروع شده است. سواد آموزان با همان شوق همیشگی در کلاس ها حاضر شدند.