انجمن پویش با توجه دو آرمان محوری تلاش برای تحقق حقوق کودک و نیز از میان برداشتن چرخه فقر، از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز نموده است. طی این سال ها این انجمن فعالیت های خود را در زمینه لغو کار اجباری کودکان و همچنین توانمندسازیِ خانواده محور کودکان‌کار و بازمانده از تحصیلِ ساکن مناطق حاشیه ای جنوب شرق تهران رشد و گسترش داده است.
انجمن پویش کوشیده است با شناخت نیازها و مسائل جامعه ی محلی و نیز با جلب مشارکت واقعی مردم به مرور زمان حیطه های فعالیت خود را تعریف کرده و گسترش دهد، این حیطه ها به طور کلی عبارت اند از:
🔹آموزش سواد پایه و پرورش کودکان کار و بازمانده از تحصیل: تا کنون بیش از۵۰۰ کودک محروم از تحصیل در خانۀ کودک محمود آباد، از سواد پایه بهره مند گردیده اند و خوشبختانه هم اکنون با اجرای طرح فرمان و تلاش انجمن برای فرستادن کودکان محروم از تحصیل به مدارس، جمعیت فعلی این کودکان به ۳۰ نفر تقلیل یافته است.
🔹توانمندسازی خانواده: هر چند آموزش و سلامت کودکان موضوع اصلی شکل گیری این انجمن بوده است، تجربه یک دهه فعالیت در این مناطق به ما آموخته است که کار با کودکان بدون توجه به بستری که کودک در آن بیشترین تأثیرپذیری را دارد، اساساً بی ثمر خواهد بود. انجمن از طریق دو پروژۀ سوادآموزی بزرگسالان و کارآفرینی مادران برای بیش از ۱۱۰ پدر و مادر برنامه هایی را به‌اجرا گذاشته ‌است.
🔸ترویج کتابخوانی: یکی از مهم ترین معضلات روستاهای مهاجرپذیر و حاشیه نشین، پایین بودن کیفیت آموزشی در مدارس و در نتیجه افت تحصیلی کودکان است، این مسئله به ویژه در زمینۀ ضعف پایه ای سواد خواندن، بسیار نمودار است. انجمن پویش با اتکا به دو سال همکاری آموزشی با مدارس منطقه و شناسایی نیازها، دو پروژۀ با من بخوان در مدارس و خشت و خواندن در سطح کل روستا و کوره ها را به اجرا گذاشته است. در طرح با من بخوان بیش از ۳۴۰ کودک و در برنامه های ترویجی خشت و خواندن بیش از ۸۰۰ کودک و بزرگسال از خدمات کتابخوانی بهره مند می‌گردند.
🔸مددکاری و سلامت کودک و خانواده: آموزش و توانمندسازی کودکان و خانواده ها برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی، محور برنامه های بهداشتی این مجموعه است، با این حال انجمن گام های خوبی برای شناسایی و درمان بیماری ها و حمایت های مستمر غذایی و دارویی مکمل سلامت از کودکان و خانواده ها نیز بر داشته است. حدوداً ۱۵۰ کودک، ۸۰ مادر، ۳۰ پدر و ۲۱۹ کودک زباله گرد از خدمات این طرح بهره می برند.