post

گزارش واحد بهداشت

 

🔸باتوجه به اهمیت موضوع تغذیه در خانواده ها، انجمن پویش در خانه کودک محمود آباد برنامه های مختلفی را طراحی و اجرا نموده است. کارگاههای آموزشی با عنوان هایی مانند تغذیه سالم برای کودکان و بزرگسالان همچنین کارگاههایی که در آن ها بر لزوم پیشگیری از بیماریهای مختلف به ویژه دیابت ،بیماری های قلبی،کم خونی و … از طریق افزایش دانش تغذیه ای، تاکید شده، نیز برگزار گردیده است.

🔸از دیگر طرح ها میتوان به توزیع شیر ،قرص مولتی ویتامین و قرص آهن برای کودکان و بزرگسالان به منظور جبران کمبود های تغذیه اشاره نمود.

« گزارشی از مرضیه هادیان، مسئول واحد بهداشت انجمن پویش»