post

معلمی که خانه اش کلاس درس شد

🔷«صدیقه خدادادی» ، مسئول واحد آموزش انجمن دوستداران کودک پویش و معلم است. به مناسبت ۵ اکتبر، روز جهانی معلم، فرصت را مغتنم دیدیم و گفت و گویی کوتاه داشتیم با او. صدیقه خدادادی برایمان از رؤیاهای کودکیش برای معلم شدن گفت و از نخستین تجربه های معلمیش. از اینکه با داشتن کودکی نوزاد در خانه، به کودکان مهاجر محل که امکان حضور در مدرسه های دولتی را نداشتند، در خانه خودش درس می داده است. صدیقه خدادادی از روزهای همکاریش در خانه کودک محمود آباد هم گفت، روزهایی که همراه دختر کوچک نوپایش به کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل رسمی درس می داده است: بیشتر