post

دانش آموزی که معلم شد.

⏪دوران دانش آموزیش تازه تمام شده و حالا میخواهد، پا به دنیای معلمی بگذارد. حمیده از شاگردهای قدیمی خانه کودک است که چند سالی از تحصیلش را همراه بوده با خانه کودک محمود آباد. به مناسبت روز دانش آموز، با هم گفتگویی داشتیم درباره تصویرهای دوران دانش آموزی او، دردل ها ، خاطره‌ها و قصه‌هایش از این دوران زندگیش. می‌گوید:

🔴- من به عنوان یک دانش آموز شرایط تحصیل عادی را نداشتم. بیشتر