post

سواد آموزی مادران

📋 « گزارش سواد آموزی مادران»

🌀صبح یکی از آخرین روزهای تابستان، مادران کلاس سواد آموزی انجمن پویش، زیر سایه درخت توت حیاط خانه کودک، دور هم جمع شدند تا مروری بر خاطرات داشته باشند و به ارزیابی سال تحصیلی گذشته بپردازند.
برای شروع، مادرها گروه های سه-چهار نفره ای تشکیل دادند و با هم درباره سؤال هایی که مطرح شده بود صحبت کردند. مدتی بعد نتیجه ی بحث های گروهی در جمع مطرح شد.

🌀«زهرا» که یکی از مادرهای سواد آموز بود، هم داوطلب شد تا نکته هایی که بقیه می گفتند را روی تخته بنویسند. بیشتر