post

سواد آموزی پدران

📋 «گزارش سواد آموزی»

💠 پدران خانه کودک محمود آباد، در روزهای پایانی شهریور ماه ۹۶ نخستین دوره سواد آموزی خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند. روز گرفتن نتیجه آزمون، آنها با اشتیاق زیاد، منتظر نتایج بودند و وقتی خبر قبولی همدیگر را می شنیدند، یکدیگر را تشویق میکردند.
این پدران قرار است از مهرماه وارد کلاس دوم سواد آموزی بشوند.

💠یکی از خاطرات به یاد ماندنی این کلاس زمانی بود که پس از پایان دوره، به دلیل کمبود کتاب، مجبور شدیم کتابها را برای سواد آموزان دوره بعد جمع کنیم‌. اما یکی از پدران وارد دفتر شد و از من خواست که کتاب او را نگیرم. او میخواست شبها به همسرش که سواد ندارد، آنچه را که خودش آموخته، یاد بدهد.

🔹« معصومه حسینی، مسئول واحد سواد آموزی انجمن پویش»