post

آموزشی که سواد به بار نمیآورد

✅هم زمان با روز سوادآموزی علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد علت اصلی طلاق نداشتن سواد زندگی و سواد ارتباطی است. این اظهارات نشان میدهد بر خلاف آن چه تصور میشود مشکلات اقتصادی علت اصلی طلاق نیست و زوجهایی که در فقر هم زندگی نمیکنند در معرض طلاق هستند. امروزه دیگر سواد به مهارت خواندن و نوشتن محدود نمیشود یونسکو تعریف جدیدی از سواد ارائه میدهد که فقط بخشی از آن تحصیلات و مهارت های آموزشی ست. در این تعریف دو اصطلاح سواد عاطفی و سواد ارتباطی به عنوان سواد مطرح میشود. بیشتر