post

توانمند سای زنان

معمولاً با شنیدن عنوان «توانمندسازی زنان»، آموزش خیاطی و قالی‌بافی برای استقلال مالی و ورود به چرخه‌ی اقتصاد به ذهنمان می‌رسد. این ذهنیت اگر چه صحیح، اما ناقص است. «توانِ» یک زن صرفاً در قدرت دستانش برای قالی‌بافی و سوی چشمانش برای نقشه‌خوانی نیست؛ بیشتر