post

با کودکان کتاب بخوانیم: دو پرنده

📚« با کودکان کتاب بخوانیم»

نام کتاب: دو پرنده
نویسنده و تصویرگر: اریک باتو
مترجم: رکسانا سپهر
ناشر: مبتکران
منتخب فهرست لاک پشت پرنده در تابستان ۹۴ ( با چهار لاک پشت) بیشتر

post

هفته بازی در کتابخانه

🎲 هفته بازی در کتابخانه خانه کودک محمود آباد و کتابخانه کانکس اسلام آباد.

🤹‍♀ تلفیقی از بازی‌های سنتی و محلی و بازیهای فکری در فضای کتابخوانی

post

پوستری از برگهای پاییزی

🍁« یک فعالیت کتابخانه ای پاییزی»

🍃بچه هایی که به کتابخانه میآیند، گاه باهم دعوایشان میشود. به این فکر کردم که چطور میتوانم کاری کنم که بچه ها باهم همکاری داشته باشند و دعوا نکنند. تصمیم گرفتم برای هر فصل یک پوستر گروهی با بچه هابسازیم. قبل از ساختن پوستر از بچه ها خواستم برگ های پاییزی که روی زمین افتاده را جمع کنند وبه کتابخانه بیاورند‌. بیشتر

post

پرنده بال شکستهای میان جمعیت

🕊 پرنده ای بال شکسته در بین جمعیت که هیچ کس جز پسرکی نمی بیندش. تیمارش میکند و بعد آزادش.

📖 داستانی که بچه ها در «با من بخوان» خواندند و فهمیدند «صلح» یعنی «مراقبت از دیگری و آزادی»