post

تک و تنها توی این دنیای به این بزرگی

📋 « گزارش با من بخوان»

🏡”من و داداشم دور و بر باغچه را گشتیم تا چیزهایی برای خانه ساختن پیدا کنیم. یک خانه کوچولوی قشنگ. می‌توانیم آن‌قدر توی آن زندگی کنیم که بزرگ بشویم.”

📖 این‌ها جملاتی از داستانیست که بچه‌های خانه کودک محمود آباد، در با من بخوان این هفته، خوانده‌اند: کتاب ” تک و تنها در دنیای به این بزرگی” نوشته “اولف نلسون”.
داستان پسرکی که یک روز به خانه می‌آید و می‌بیند که پدر و مادرش در خانه نیستند و حالا او مانده و مسئولیت مراقبت از برادر کوچولویش و خانه چوبی برادرانه‌ای که دوتایی با هم ساخته اند.

🏚 بچه‌ها با معلمشان درباره اینکه اگر روزی پدر و مادر توی خانه نبودند، صحبت کردند و درباره تنهایی و ترس از آن و وسایل خطرناکی که موقع تنهایی نباید به آن دست بزنند.
بعد هم از آن بچه‌ها با همکاری هم و با کمک کارتون و کبریت و چوب توی حیاط خانه کودک، خانه درست کردند، خانه‌های دوستانه کوچولویی درست یه زیبایی خانه توی داستان…