post

در باب کودک‌آزاری

«کودک آزاری» در مفهوم به معنی استفاده ی عمدی از قدرت، زور، تهدید و یا نیروی جسمانی علیه کودک است که توسط یک فرد یا یک گروه انجام میشود و به سلامتی، حیات، رشد و عزت نفس کودک لطمه وارد می کند یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش می دهد.
پدر و مادری که تمام وقت خود را صرف کار و درآمد اقتصادی می کنند و از نیازهای عاطفی هیجانی و آموزشی کودک غافل هستند، یا والدین وابسته به مواد مخدر که از مصرف مواد در حضور کودکان هیچ ابایی ندارند، یا آزارهای جسمی که به سبب تنبیه بر جسم کودک وارد می شود، همه و همه از نمونه های کودک آزاری به شمار می روند. اما بدترین نوع کودک آزاری، سوءاستفاده ی جنسی از کودک است. آمارها نشان می دهد، از هر ۵ کودک دختر و از هر ۶ کودک پسر یک نفر، از سوی افراد آشنا و معتمد مورد سواستفاده ی جنسی قرار می گیرند.

به وضوح روشن است که این رفتارهای آزار دهنده چه تاثیر مخربی بر روح و روان کودک باقی می گذارد. به نمونه هایی از این تاثیرات توجه کنید.
مطالعات متعدد ارتباط بین اعتیاد و آزار در دوران کودکی را تایید کرده اند.
سیگار کشیدن در بین آزار دیده ها عملی شایع است.
آزار دیده های جسمی ۵ برابر و آزار دیده های روانشناختی ۱۲ برابر بیشتر از سایرین برای خودکشی تلاش می کنند.
آزار کودک، رشد مغزی و شناختی او را مختل می کند. …

برای پیشگیری از کودک آزاری جنسی دو راهکار کلی وجود دارد:
۱- بزرگسالانی که با کودک ارتباط دارند در مورد این مشکل جدی اجتماعی آموزش ببینند.
۲- اطلاعات و مهارت های لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده جنسی را به کودکان آموزش دهیم.
۳- به کودکان آموزش داده شود که این موارد را با والدین و معلم در میان بگذارند و احساس گناه و سرزنش نداشته باشند.
۴- کودک مورد آزار قرار گرفته را نباید سرزنش کرد، بلکه باید حمایت کرد.
۵- اگر یک کودک در مورد تجربه ی کودک آزاری اش با شما صحبت کرد:
آرام باشید.
کودک را باور داشته باشید.
به کودک اجازه دهید تا صحبت کند.
به کودک توجه و علاقه نشان دهید.
به کودک دلداری دهید و او را مورد حمایت خود قرار دهید.

🔹یادداشتی از « معصومه خلیلی» روانشناس و عضو هیئت تحریریه انجمن پویش